DE TOEKOMST VAN DE JAREN ‘60

Johanneskerk Princenhage
26 januari — 14:00
De nieuwjaarslezing wordt dit jaar verzorgd door prof. Geert Buelens, hoogleraar moderne letterkunde en schrijver van het boek DE JAREN ZESTIG. Buelens vraagt zich vóór de pauze af hoe belangrijk de jaren ’60 van de vorige eeuw nou eigenlijk waren. Na de pauze staat de vraag centraal hoe belangrijk die jaren nu nog zijn. In hoeverre zijn ze nog van invloed op onze huidige samenleving. Welke idealen uit die tijd zijn verloren gegaan en welke krachten spelen hierbij een rol.
Na zijn lezing volgt een debat met twee plaatselijke experts, te weten: voorzitter Lia van Opheusden van de Nederlandse Vrouwen Beweging en rector Ron Speetjes van De Nassau-scholengemeenschap Breda. Tot slot wordt het publiek bij het debat betrokken.

Kosten
entrée 15 euro. Jongeren beneden de 20 jaar hebben vrij entrée.
Waar?
Johanneskerk Princenhage
Dreef 5
4813ED Breda


Theater & dans
Muziek
Exposities
Film
Feest, festival & evenementen
Gesproken woord
Actief
Kinderen