Vrouwen in de kunst - lezingenreeks door Tom Molenaars

Stedelijk Museum Breda
19 januari — 14:00
16 februari — 14:00
15 maart — 14:00
19 april — 14:00
Kunsthistoricus Tom Molenaars geeft inStedelijk Museum Breda vier lezingen over Vrouwen in de kunst. Hierin onderzoekt hij samen met
het publiek de veelzijdige rol van vrouwen in de kunst.

Vanuit verschillende perspectieven wordt de betekenis en de positie van vrouwen in de
kunstgeschiedenis onderzocht.
Als symbool functioneert ze sinds mensengeheugenis in
mythen en archetypen.
We ontmoeten de vrouw ook als bron van inspirati
e, als
kunstenaa
r, en als rebel
die tegen de mannelijke dominantie opstaat.
Elke
le
zing
wordt
besloten
met
een nagesprek.
Zondag 19 januari, 14.00

15.00 uur
De vrouw als symbool
Universele waarden: moeder, vruchtbaarheid en destructie
Mythen uit de klassieke oudheid verbeelden de archaïsche rollen die vrouwen in een
samenleving innemen. De archetypen hebben zich die zich in ons onbewuste hebben
genesteld, zijn nog altijd sterk aanwezig in ons gedrag en denken.
Zondag 16 februari, 14.0
0

15.00 uur
De vrouw als muze
Inspiratie en creatieve drijfveer
In de Griekse oudheid waren de Muzen godinnen. Inspiratie kwam van ‘boven’ en lag
buiten de kunstenaar. Ook vandaag de dag weten de muzen kunstenaars tot grote
hoogte te stuwen.
Zondag 15 m
aart, 14.00

15.00 uur
De vrouw als kunstenaar
Moedig en eigenzinnig
In een door mannen gedomineerde kunstwereld zijn veel vrouwelijke kunstenaars ten
onrechte miskend. Deze lezing belicht de indrukwekkende prestaties van moedige en
eigenzinnige vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen.
Zondag 19 april, 14.00

15.00
uur
De vrouw als rebel
De strijd om gelijkwaardigheid
Het streven naar maatschappelijke gelijkwaardigheid uitte zich voornamelijk in de
feministische kunst vanaf de jaren '60. Maar vaak ook op een minder strijdbare, of juist
vrolijke wijze.

Kosten
toegang gratis met geldig museumticket
Theater & dans
Muziek
Exposities
Film
Feest, festival & evenementen
Gesproken woord
Actief
Kinderen