Biodiversiteit, een exclusieve lezing door Drs.B.J.E.(Ben) ten Brink

Princenhaags Museum
19 juli — 19:00
Ooit waren de platen van Koekkoek in alle klaslokalen aanwezig om de kinderen het dierlijk en plantaardig leven in de sloot te tonen. De afgelopen decennia heeft de aarde ingrijpende veranderingen ondergaan. Is het slootje dat we buiten aantreffen nog wel vol leven?

De expositie ‘Voorbij de Atlas’ refereert ook aan de klimatologische en ontwrichtende veranderingen door toedoen van de mens.

Ben ten Brink werkt voor het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag. Hij heeft voor de Verenigde Naties onderzoek gedaan naar biodiversiteit. Over de tijdsperiode van 2000 v. Chr. tot heden en de verwachtingen voor 2050. Hij wil de conclusies uit zijn onderzoek graag met u delen.


Bijzonderheden
De expositie ‘Voorbij de Atlas’ is een initiatief van Het Gele Huis in Princenhage.

Kosten
De toegangsprijs voor de expositie, catalogus en de lezing is €10,00 p.p. inclusief een drankje.
Aanmelden via info@hetgelehuisinprincenhage.com
Theater & dans
Muziek
Exposities
Film
Feest, festival & evenementen
Gesproken woord
Actief
Kinderen