Project ‘Dichter bij huis’

Het Gele huis Princenhage
19 januari — 10:00
26 januari — 10:00
02 februari — 10:00
03 februari — 10:00
Een project dat gericht is op de integratie van nieuwkomers en Princenhagenaars in een creatieve omgeving: dat is de opzet en inhoud van het project ‘Dichter bij huis’ in Het Gele Huis in Princenhage, onder leiding van kunstenares Cecile Verwaaijen.

Het verbeelden en delen van persoonlijke verhalen staat in dit project centraal binnen een aantal creatieve workshops. Dit kunnen mooie of poëtische verhalen zijn, maar ook verdrietige of pijnlijke verhalen. Elk verhaal mag meedoen, hoe groot of klein ook. Dit project wil aantonen dat we in onze verhalen, ondanks grote verschillen, ook vele dingen bij elkaar zullen herkennen en meer begrip krijgen voor elkaars leefwereld. Creatie is geen doel, maar een middel om tot nieuwe ervaringen en ontmoetingen te komen. Het levert gespreksstof, draagt bij aan talentontwikkeling en smeedt banden op basis van gedeelde ervaringen.
Het project bestaat uit vijf bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst wordt besteed aan kennis maken met elkaar. In de tweede bijeenkomst gaan de deelnemers aan elkaar verhalen vertellen. De derde bijeenkomst is een bezoek aan een kunstenaar in de wijk. De vierde bijeenkomst is een cratieve workshop. De vijfde en laatste bijeenkomst is een feestelijke afsluiting in het stadhuis van Princenhage.

Wie mee wil doen, melde zich aan op info@hetgelehuisinprincenhage.com


Bijzonderheden
Het Gele Huis werkt in dit project samen met Vluchtelingenwerk.

Kosten
Gratis
Waar?
in het voormalige restaurant van Het Roode Hert
Theater & dans
Muziek
Exposities
Film
Feest, festival & evenementen
Gesproken woord
Actief
Kinderen