Leven alsof God bestaat - Antoine Bodar

Zuylen Uitvaartverzorging
23 december — 14:00
Antoine Bodar is ’s lands bekendste priester, kunsthistoricus en schrijver. Zelden verlegen om een mening en altijd bereid om een lastig standpunt te verdedigen. Recent zijn van hem verschenen ‘Droef gemoed’ over zijn terugkerende perioden van depressie en de Huizinga-lezing 2017 ‘Leven alsof God bestaat’. Hierin beschrijft hij de huidige Nederlandse samen- leving waarin de verticale dimensie van de cultus van het geloof ver- dwijnt. Wat overblijft is een eendimensionale cultus. Een pseudo-cultus die met name de sport als nieuwe religie viert. Samen met de uitbanning van transcendentie verdwijnen verwondering en betovering en toont de huidige, doordravende rationalisering de opperste armoede van nu. Op gelijke wijze wordt voor onwerkelijk gehouden wat niet waarneembaar en concreet tastbaar is, als zou alleen het zichtbare bestaan en al het on- zichtbare ontkenning verdienen.
Waarom is de tendens tegenwoordig zo sterk om godsdienst uit de openbare ruimte te verdrijven en tot privézaak te verklaren, ofschoon godsdienst nooit een louter persoonlijke zaak is? We leven alsof God niet bestaat, aldus Bodar. Maar waarom zouden we niet leven alsof God wel bestaat?

U kunt zich aanmelden voor deze lezing vanaf 18 november 2018.

Waar?
Zuylen Uitvaartverzorging
Tuinzigtlaan 11
4813XH Breda
0765216877
info@zuylen.nl

Theater & dans
Muziek
Exposities
Film
Feest, festival & evenementen
Gesproken woord
Actief
Kinderen