Educatiewijzer Breda


Educatiewijzer BredaEducatiewijzer Breda

Educatiewijzer Breda is er voor de scholen in het primair onderwijs en brengt hen in contact met de aanbieders van onderschoolse activiteiten. Het doel is leerkrachten ondersteunen met een breed aanbod van activiteiten waarmee zij hun lessen kunnen verrijken om zo de belevingswereld van kinderen te vergroten. Scholen krijgen op Educatiewijzer Breda eenvoudig toegang tot activiteiten, inzicht in hun budget en bestedingen en kunnen zo een gevarieerd lesprogramma samenstellen.


Educatiewijzer Breda is hét platform voor al het onderschools aanbod in het primaire onderwijs. Op verzoek van de Bredase Onderwijs Besturen (BOB) hebben de Gemeente Breda, Breda Actief, Boerderij Wolfslaar, GGD West-Brabant, Stichting Nieuwe Veste, Verkeerseducatie en het netwerk Wetenschap en technologie het initiatief genomen om dit platform te realiseren. Samen met tientallen aanbieders zetten wij ons in voor een sterk en kwalitatief aanbod van activiteiten die de belevingswereld van kinderen vergroot, versterkt, prikkelt en inspireert.


Kunst & Cultuur op school

Kinderen zijn onze toekomst. We willen dat ze zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen met een brede blik. Klaar voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Lessen in muziek, theater, dans, beeldende kunst, erfgoed en media zijn niet alleen leuk, ze zijn nodig!


Cultuureducatie daagt kinderen uit en laat ze ontdekken waar hun interesses en mogelijkheden liggen. Met cultuur prikkelen we de fantasie al op jonge leeftijd en wakkeren we de nieuwsgierigheid aan. Zo leren kinderen om zich staande te houden in een steeds veranderende samenleving.


Met Kunst & Cultuur op School biedt Nieuwe Veste basisscholen in Breda een afgewogen selectie van culturele activiteiten van geselecteerde aanbieders voor elk leerjaar. Het cultuuraanbod daagt kinderen uit en wil boeien, meevoeren en verwonderen. Kunst & Cultuur op School verruimt de blik, verleidt tot het proeven van het onbekende en helpt daarmee een brede smaak te ontwikkelen. Kunst & Cultuur op School geeft kinderen de kans een eigen mening te vormen én te uiten: wat vinden ze mooi – of juist niet – en waarom? Zo draagt Kunst & Cultuur op School duurzaam bij aan de ontwikkeling van zelfbewuste kinderen die elkaar en de samenleving met open vizier en zonder vooroordelen tegemoet treden.


educatiewijzerbreda.nl

Theater & dans
Muziek
Exposities
Film
Feest, festival & evenementen
Gesproken woord
Actief
Kinderen