Cultuurwinkel Breda

Cultuurwinkel Breda is in 2010 in het leven geroepen om het cultuureducatie beleid van Gemeente Breda vorm te geven en uit te voeren.


Kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisscholen in Breda nemen deel aan De Ontdekkig, waardoor ze in contact komen met kunst en cultuur. In het voortgezet onderwijs krijgt dit een vervolg met lessen in culturele en kunstzinnige vorming (CKV).


Cultureel aanbod Breda

Cultuurwinkel Breda is het adres voor cultuureducatie voor primair en voortgezet onderwijs in Breda. De website van Cultuurwinkel Breda dient als gids in het brede culturele aanbod uit Breda en daarbuiten.
De site is bedoeld voor culturele instellingen, leerkrachten, docenten, leerlingen en ouders.


Cultuurwinkel Breda maakt onderdeel uit van stichting Nieuwe Veste en wordt bijgestaan door twee werkgroepen en een Raad van Advies.


Cultuurwinkel Breda

Theater & dans
Muziek
Exposities
Film
Feest, festival & evenementen
Gesproken woord
Actief
Kinderen