Wandeling Vrede van Breda - Gilde De Baronie

Gilde de Baronie
25 augustus — 18:45
In samenwerking met de Historische Verzameling KMA kunt u met een stadsgids van Gilde de Baronie mee op zoek naar de sporen van de Vrede van Breda (1667), waarmee 350 jaar geleden de Tweede Engelse-Nederlandse Oorlog werd beëindigd.

Omdat een bezoek aan het Kasteel van Breda in de rondleiding is opgenomen, dient aanmelding minimaal één week voor deelname plaats te vinden via stadsgidsen@gildebaronie.nl.
In de e-mail dienen de volledige achternaam en eerste voorletter van de deelnemer opgegeven te worden, zoals vermeld op zijn/haar legitimatiebewijs, alsmede de datum van deelname.

Omdat het Kasteel van Breda militair terrein is, moet iedere bezoeker vanaf 14 jaar zich, op verzoek, kunnen legitimeren bij de wacht van de KMA. De door u opgegeven gegevens moeten kloppen met wat er in uw legitimatiebewijs staat. Zonder legitimatiebewijs laat men u niet toe op het kasteelterrein.Bijzonderheden
Deelnemers dienen zich minimaal 1 week vóór de rondleiding op te geven via stadsgidsen@gildebaronie.nl i.v.m. de aanmeldingsprocedure voor toegang tot het militaire terrein van de KMA. Dat is dus vóór 5 augustus aanmelden voor de rondleiding van 11 augustus en vóór 19 augustus aanmelden voor de rondleiding van 25 augustus.

Zonder vooraf gescreend te zijn en zonder een geldig legitimatiebewijs is toegang tot het kasteelterrein niet mogelijk.

De rondleidingen starten om 18.45 uur bij de ingang van De Nieuwe Veste, Molenstraat 6, Breda en duren ± 1½ uur.

Kosten
Volwassenen € 5,-/Jongeren tot 18 jaar € 3,50
Waar?
Start: bij de ingang van De Nieuwe Veste, Molenstraat 6, Breda
Theater & dans
Muziek
Exposities
Film
Feest, festival & evenementen
Gesproken woord
Actief
Kinderen